Kentauren Keiron var lederutvikler for alle de store heltene i gresk mytologi. Halvt beist, halvt menneske. Tøff og hard, men også empatisk og omsorgsfull. Nesten som oss.

Det er ikke for småting, men for store, at Gud skapte mennesket. Marsilio Ficino

Steinar Bjartveit

UTDANNING: Psykolog med cand.psychol fra Universitetet i Oslo. Kriminologi grunnfag.

ERFARING: Konsulent og foreleser innen organisasjons- og lederutvikling siden 1990. Terapeut i par- og individual rådgivning. Fagansvarlig for Handelshøyskolen BIs to Executive Master of Management-programmer Consulting og Ledelse - Makt og Mening. Har tidligere utviklet og forelest ved Executive Master programmene Samspill og Ledelse og Teamledelse og Lederteam. Kursansvarlig og foreleser innen fagfeltet ved Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Uppsala/Sverige og Deusto Business School/Spania.

PUBLIKASJONER: Kaos og Kosmos (1996), Scandinavian Perspectives on management consulting (2005), Makt og verdighet (2008), Roma Victrix (2012), Odyssevs (2016) og Akillevs (2020).

To understand the nature of the people one must be a prince, and to understand the nature of the prince, one must be of the people.
Niccoló Machiavelli

Ingvild Müller Seljeseth

UTDANNING: Psykolog med cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. PhD fra Institutt for Ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. 

ERFARING: Førsteamanuensis på Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania. Konsulent innen seleksjon og lederutvikling siden 2010. Har forelest på BI sitt Executive MBA program samt master-kurs og spesialist-programmet til Institutt for Aktiv Psykoterapi. Tidligere jobbet som terapeut ved i spesialisthelsetjenesten for voksne, samt Senter for Papirløse ved Røde Kors. Tidligere styremedlem av Norsk Organisasjonspsykologiske Selskap. 

PUBLIKASJONER:

• Svendsen, Mari; Seljeseth, Ingvild Müller; Ernes, Kjell Ove. (2020). Ethical Leadership and Prohibitive Voice – the Role of Leadership and Organisational Identification. The Journal of Values Based Leadership, 13, 1-16.

• Moeini-Jazani, M., Albalooshi, S., & Seljeseth, I. M. (2019). Self-affirmation Reduces Delay Discounting of the Financially Deprived. Frontiers in Psychology, 10, 1729. 

• Seljeseth, I. M. (2019). Maktens psykologi In R. B. Johansen, T. H. Fosse, O. B. (Eds.), Militær ledelse (pp. 239-269). Oslo: Fagbokforlaget.

• Seljeseth, I.M. (2018). The lnevitable Thucydides's Trap? How Hierarchical lnstability and Threat lnfluences Leaders' Openness to lnputs from Others, Series of dissertation 14/2018, BI Norwegian Business School, Norway

• When the throne is shaking: How threats to power affect advice taking. (2017). Academy of Management Proceedings.

Precisely because a strategy worked once, it is less likely to work twice so the more successful the strategy the larger the effort must be to develop the next successful strategy. Edward Luttwak

Göran Roos

UTDANNING: Civilingenjör (teknisk fysik) fra Chalmers Tekniska Högskola; MBA fra INSEAD; Advanced Postgraduate Diploma in Management Consultancy fra Henley Management College, PhD i strategi fra University of South Australia

ERFARING: Konsulent og foreleser innen strategi siden 1993. Har utviklet og levert kurs på Executive MBA-programmer i 17 land. Har assistert firmaer i 51 land å oppnå høyere ytelse.

PUBLIKASJONER: Mer enn 350 publikasjoner og en Google h-index på 38 med rundt 14,500 Google sitater. Også innvalgt medlem i det kongelige svenske akademiet for ingeniørvitenskap (IVA) og det australske akademiet for teknologisk vitenskap og ingeniørvitenskap (ATSE).

Words endure, flesh does not. The poet will always have the upper hand.
Nick Cave

Magnus Huth

UTDANNING: Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. I tillegg ettårig master fra Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. Etterutdanning i spesialisering i organisasjonspsykolog hos Norsk Psykologforening og IAP.

ERFARING: Arbeider med organisasjons- og lederutvikling. Bred erfaring med kursholding innen organisasjonspsykologiske temaer, både i Norge så vel som andre land i Europa, USA og Asia. Jobber både individuelt med ledere og med ledergrupper. Har jobbet med nasjonale og multinasjonale selskaper, og ledet større prosjekter innen vurdering og utvikling av ledere. Foreleser ved Handelshøyskolen BIs Executive Master of Management-program Consulting. Har også erfaring med seleksjon og rekruttering.

ANNET: Arbeider for tiden i tillegg med psykoterapi som klinisk psykolog i privat praksis. Har tidligere arbeidet i offentlig helsevesen som psykolog.

Dypt forankret i naturen til hver og en av oss, finner vi eventyrets ånd, villmarkens kall, som vibrerer under alle våre handlinger, og gjør livet dypere, høyere og edlere. Fridtjof Nansen

Heidi Minde

UTDANNING: Master of Executive Management ved Handelshøyskolen BI, Postgraduate Diploma i Psykoterapi fra Universitetet i Birmingham. Luftkrigsskolen.

ERFARING: Har jobbet med design og gjennomføring av leder- og mentorprogrammer i offentlig og privat sektor siden 1996.  Bred erfaring med utvikling av lederteam og smidig teamutvikling i tillegg til tidligere privatpraksis som terapeut og ledercoach. Har tidligere forelest ved Executive Master programmene Ledelse, Makt & Mening, Consulting og Teamledelse & Lederteam.

PUBLIKASJONER: Panikkangst – om betydningen av styrket selvfunksjon gjennom økt awareness. Norsk Gestalttidsskrift

 

 

Det finns mitt i skogen en ovæntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.
Tomas Tranströmer

Margareta Stridsberg-Usterud

UTDANNING: Gestaltpsykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. Grunn-, og videreutdannelse. Sertifisert kursinstruktør for samlivsprogrammet PREP/Modum Bad. Samtalebasert arbeidsmodell som brukes innen parterapi og gruppeutvikling. Flere kurs innen lederutvikling med søkelys på prestasjonsorientering, utvikling av lederrollen, endringsledelse og konflikthåndtering.

ERFARING: Arbeider klinisk som gestaltterapeut utfra egen praksis siden 2007 med individuell-, og parterapi samt coachende og veiledende samtaler privat og i bedrift. Tar mot engelsktalende klienter og døve/tunghørte med tolk.

Tidligere konsulent i privatbedrift med undervisning og med jobb-, karriereveiledning. Gründer og partner i XLNT Tour Production og Event med spisskompetanse på "high-end" reiser og eventvirksomhet i utlandet. Administrasjonssjef i konsulentselskap innen lederutvikling. Tidligere prosjektleder i Dinamo Reklame og Event. 

ANNET: Har startet og opparbeidet 3 selskaper innen seminar, eventmarketing,- og reisevirksomhet.

En mann kan falle for en annens livsverk, men skal ha bli ved å leve, så må han leve for sitt eget.

Henrik Ibsen

Rebekka Thorlacius Egeland

UTDANNING: Klinisk pykolog (cand.psych) og organisasjonspsykolog

ERFARING: Mange års ledererfaring på direktørnivå i globalt konsern. Individualterapi og executive management coaching i privat praksis, kurs- og foredragsholder for privat næringsliv og offentlig instanser. Over 10 års erfaring som sjefpsykolog med ansvar for landsdekkende krisepsykologisk beredskap. Arbeider i dag som konsulent med strategisk rådgivning, organisasjonsendring og lederutvikling.

PUBLIKASJONER: Jobbpsykologi (Cappelen Damm, 2021), Hverdagspsykologi (Cappelen Damm, 2016), Mindfulness-basert kognitiv terapi (Arneberg, 2012), Mindfulness i hverdagen (Panta, 2009).

 

The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
Carl Rogers

Tonje Moe Thompson

UTDANNING: Utdannet Cand. Psychol ved Universitetet i Oslo. Fullført spesialiseringskurs innen organisasjonspsykologi, og videreutdannet innen emosjonsfokusert par- og individualterapi.

ERFARING: Praktiserende psykolog og parterapeut. Opptatt av formidling av psykologifaget, med en særskilt interesse for arbeid med emosjoner. Tidligere forelest på BI i temaer innen relasjonell ledelse og transformasjonsledelse. Arbeidet med lederutviklingsprogrammer og individuell lederveiledning siden 2010.

ANNET: Partner og daglig leder ved IPR Oslo.

Bare en redning for de overvunne: Å ikke håpe på redning.
Vergil

John Maxfield Steineger

UTDANNING: Lege/cand.med fra Eberhard-Karls Universität/Tyskland. Spesialist i psykiatri, fordypning innen psykoterapi og utdanning i organisasjonspsykologi. United States Navy flymedisin og sjefskurs ved Forsvarets høgskole.

ERFARING: Konsultativ virksomhet siden 1990 med undervisning, rådgivning og veiledning for fagekspertise og ledere. Profesjonell samtalepartner for toppledere siden 2000. Allsidig og bred ledererfaring i de siste 20 år innen fagfeltet medisin, psykiatri, stress- og krisehåndtering, herunder toppledernivå i offentlig sykehus. Siste lederstilling som sjef (generalmajor) for Forsvarets Sanitet, og en del av forsvarsjefens ledergruppe. Omfattende kompetanse innen stressmestring, menneskelig ytelser og begrensninger både på individ- og organisasjonsnivå.

Annet: Styremedlem/-leder i ulike selskap. Privatflyger og flyinstruktør.

Se for øvrig LinkedIn

Alle kan holde i roret når sjøen er rolig.
Publilius Syrus

Gro Møllerstad

UTDANNING: Master of Management fra BI med fagene: «Ledelse, makt og mening», «Consulting» og «Samspill og ledelse». Cand.mag med fagene: samtidshistorie grunnfag, sosiologi mellomfag og Norsk journalisthøgskole (mellomfag ).

ERFARING: Gro startet opp sitt eget hodejegerselskap i 2000 og har siden drevet firmaene Nye Hoder as, Hodejegerne as og siden 2021 Møllerstad rekruttering as. Hun har bakgrunn som redaktør i Dagbladet, journalist i NRK, politisk rådgiver fra Sosialdepartementet (1986-88) og kommunikasjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1991-93). Gro har jobbet med rekruttering av ledere til offentlig forvaltning, organisasjoner, mediebedrifter, kulturinstitusjoner og akademia. Har gjennomført den internasjonale konsulentsertifiseringen CMC (Certified Management Consultant) som er en praktisk og akademisk forankret sertifisering med særskilt fokus på metodisk kompetanse og etisk bevisstgjøring i konsulentrollen.

Keiron i kunsten

Seksten år gammel laget Michelangelo relieffet «Kentaurenes kamp». Han fikk flytte inn i palasset til Lorenzo de’ Medici, og her vokste han fram under Lorenzos rettledning og beskyttelse. Relieffet skildrer en bryllupsfest der kentaurer og mennesker kjemper sammen etter å ha fått litt for mye drikke. Kentaurene kunne være ville, men også vise. Kentauren Keiron var den klokeste av dem alle. Han var lederutvikler for alle de store heltene i gresk mytologi. Han veiledet og inspirerte dem til ledelse. Derfor kalte vi vårt firma for «Keiron». 

Se relieffet her. 

(Av I, Sailko, CC BY-SA 3.0)

Den dyktige og suksessrike maleren Helene Knoop har laget en moderne versjon av kunstverket for oss. Hun maler i den klassiske, figurative tradisjon med et narrativt innhold. Hun har beholdt komposisjon og positurer, men så har hun malt oss i Keiron inn i bildet. I stedet for å være omgitt av ledere, har vi fått følge av berømte lederutviklere i historien – skikkelser som har inspirert andre til lederskap, skikkelser som vi forteller om, skikkelser som har formet oss.