Vi har tre arenaer for å utvikle ledere.
To ting står i fokus på alle arenaer: personlig vekst og styrket resultat-
oppnåelse. Personen må vokse som en forløsende kraft. Vekst er likevel meningsløst hvis det ikke bedrer prestasjonene.


Lederprogram

I læring med andre

Lederprogram setter sammen ledere fra ulike ansvarsområder og fagfelt. Det kan være et bedriftsinternt lederprogram innad i én organisasjon, eller det kan være et lederprogram på tvers av bransjer og selskaper. KEIRON har lang erfaring med lederprogram og har kjørt noen av Norges mest kjente programmer. Vi skreddersyr og nyskaper lederprogrammer for bedrifter. Vi tilbyr også lederprogrammer som er åpne for påmelding.

Fordelen med slike program er at du får brynet deg på erfaringer utenfor ditt operative fagfelt. Du møter flinke folk som gir deg nye spørsmål og annerledes svar. Det oppstår ofte en ubundet frihet når du drøfter ditt eget lederskap med fremmede folk. Du jobber ikke sammen med dem til daglig. Det er ingen bindinger. Det gir deg faktisk mulighet til å prate om viktige ting på et annet nivå.

 

Du knytter bånd med slike folk. Du oppretter nettverk til nytte for deg selv senere. Noen slike relasjoner varer lang tid. Hvis lederprogrammet foregår bedriftsinternt, så ser man ofte at slike relasjoner bedrer samspill og prestasjoner på tvers av avdelinger. En sterk relasjon med deltakere fra andre avdelinger, utgjør en kapital som hjelper deg i få ting implementert senere.


Ledergrupper

I læring med teamet

Det er noe helt annet å jobbe med en ledergruppe enn å jobbe med et lederprogram. Ledergruppen er en fast etablert gruppe med sine midler, meninger og mål. Dermed er også faste handlingsmønstre etablert på godt og vondt.

Vi tror lite på tiltak som kun retter seg mot samspill og teamutvikling. De har sjelden sterk nok effekt til å endre varig. Da trekker vanenes kraft ledergruppen tilbake til gamle mønstre. Derimot tror vi at alle tiltak, også de som angår samspill, må rette seg mot noen strategiske sentrale mål. Gjennomføring av særdeles viktige ting må stå i fokus. Det driver essensielt arbeid, samspill og lederutvikling sammen til et hele. Folk lærer best i aksjon. Da har overføring av læring kortest vei. Et program som utvikler ledergruppen må se dem i aksjon.

KEIRON har en unik kombinasjon av strategisk kompetanse og implementeringskompetanse. Vi har særdeles dyktige fagfolk på disse områdene, og få kan måle seg mot dette. Ledergrupper er alfa og omega for organisasjonens strategi. Dette er deres viktigste oppgave. Men da må evne å tenke strategi, tenke nytt og virkelig jobbe i team. Og så holder det ikke med luftige slott. Det må jordfestes.


Excecutive coaching

I læring med seg selv

Noen ganger ønsker man lederutvikling som har spiss og intens fokus bare på en selv og ens egne utfordringer.  Executive coaching har to formål: Å være en læringsarena der ledere kan få drøftet og få konkret hjelp til aktuelle problemstillinger i eget lederskap, og være et fristed for personlig vekst og veiledning i egen lederrolle. Coachingen skal derfor styrke ledernes anvendte kompetanse i ledelse. Tiltaket skal gi effekter på prestasjoner for hele organisasjonen, men også fremme innsikt og refleksjonsnivå for lederen.

Executive coaching foregår som individuelle samtaler mellom leder og rådgiver. Coachingen vil alltid være behovsorientert. Lederen må ha klare bestillinger for rådgivning. Coachingen kan være kortvarig eller langvarig, tidsintensiv eller sporadisk. Framfor alt er det et møtested for sparring, utforsking, problemløsning og selvforståelse. Coaching er en blanding av ekspertrådgivning og prosesskonsultasjon.

Våre folk har utstrakt erfaring som coacher og rådgivere for ledere. Vi har personer med solid terapeutisk bakgrunn, men også folk med spesifikk kompetanse på strategiske spørsmål, samspillsproblematikk og informasjon/kommunikasjon.

Samarbeidet med dem har vært en avgjørende faktor for å bygge en effektiv og fleksibel organisasjon som griper mulighetene.


Svein Ivar Førland, tidl. adm.dir., Sandnes Sparebank