Kentauren Keiron var lederutvikler for alle de store heltene i gresk mytologi. Halvt beist, halvt menneske. Tøff og hard, men også empatisk og omsorgsfull. Nesten som oss.

Det er ikke for småting, men for store, at Gud skapte mennesket. Marsilio Ficino

Steinar Bjartveit

UTDANNING: Psykolog med cand.psychol fra Universitetet i Oslo. Kriminologi grunnfag.

ERFARING: Konsulent og foreleser innen organisasjons- og lederutvikling siden 1990. Terapeut i par- og individual rådgivning. Fagansvarlig for Handelshøyskolen BIs to Executive Master of Management-programmer Consulting og Ledelse - Makt og Mening. Har tidligere utviklet og forelest ved Executive Master programmene Samspill og Ledelse og Teamledelse og Lederteam. Kursansvarlig og foreleser innen fagfeltet ved Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Uppsala/Sverige og Deusto Business School/Spania.

PUBLIKASJONER:  Kaos og Kosmos (1996), Scandinavian Perspectives on management consulting, Odyssevs (2016)

To understand the nature of the people one must be a prince, and to understand the nature of the prince, one must be of the people.
Niccoló Machiavelli

Ingvild Müller Seljeseth

UTDANNING: Psykolog med cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. Stipendiat Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon.

ERFARING: Konsulent innen seleksjon og lederutvikling siden 2010. Foreleser på BI sitt Executive MBA program samt master-kurs og spesialist-programmet til Institutt for Aktiv Psykoterapi. Tidligere jobbet som terapeut ved i spesialisthelsetjenesten for voksne, samt Senter for Papirløse ved Røde Kors. Tidligere styremedlem av Norsk Organisasjonspsykologiske Selskap. Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania.

PUBLIKASJONER: When the throne is shaking: How threats to power affect advice taking. (2017). Academy of Management Proceedings.

Precisely because a strategy worked once, it is less likely to work twice so the more successful the strategy the larger the effort must be to develop the next successful strategy. Edward Luttwak

Göran Roos

UTDANNING: Civilingenjör (teknisk fysik) fra Chalmers Tekniska Högskola; MBA fra INSEAD; Advanced Postgraduate Diploma in Management Consultancy fra Henley Management College.

ERFARING: Konsulent og foreleser innen strategi siden 1993. Har utviklet og levert kurs på Executive MBA-programmer i 17 land. Har assistert firmaer i 51 land å oppnå høyere ytelse.

PUBLIKASJONER: Mer enn 350 publikasjoner og en Google h-index på 34 med rundt 11,000 Google sitater.

Aldri er vi så ubeskyttet overfor lidelsen som når vi elsker.
Sigmund Freud

Per-Magnus Moe Thompson

UTDANNING: Doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, psykolog fra UiO. Videreutdanninger innen organisasjonspsykologi, kognitiv psykologi og emosjonsfokusert terapi.

ERFARING: Foreleser på BI siden 2010. Underviser i dag på MBA, Master of science og Bachelor of management. Forsker på ledelse, HR og team. Konsultativ virksomhet siden 2011 innen lederutvikling, organisasjonsutvikling og teamutvikling. Praktiserende psykolog, parterapeut og lederveileder siden 2009.

PUBLIKASJONER: The way I see you. Implicit followership theories explored through the lens of attachment (artikkel, 2018), Selvledelse i praksis (bokkapittel, 2018).

Det er mye lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv.
Søren Kierkegaard

Margareta Stridsberg-Usterud

UTDANNING: Gestaltpsykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Sertifisert kursinstruktør for samlivsprogrammet PREP/Modum Bad. 1-årig kurs i Toppidrett & Psykologi. Flere kurs innen lederutvikling med fokus på prestasjonsorientering, utvikling av lederrollen, endringsledelse og resultatoppnåelse i en multikulturell hverdag.

ERFARING: Profesjonell samtalepartner med egen praksis siden 2007 for privatpersoner, bedrifter, ledere og par. Prosjektleder i reklame,- og eventselskap. Tidligere administrasjonssjef i konsulentselskap. 

ANNET: Privatpraksis i BA21 psykoterapi og veiledning.

The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
Carl Rogers

Tonje Moe Thompson

UTDANNING: Utdannet Cand. Psychol ved Universitetet i Oslo. Fullført spesialiseringskurs innen organisasjonspsykologi, og videreutdannet innen emosjonsfokusert par- og individualterapi.

ERFARING: Praktiserende psykolog og parterapeut. Opptatt av formidling av psykologifaget, med en særskilt interesse for arbeid med emosjoner. Tidligere forelest på BI i temaer innen relasjonell ledelse og transformasjonsledelse. Arbeidet med lederutviklingsprogrammer og individuell lederveiledning siden 2010.

ANNET: Partner og daglig leder ved IPR Oslo.

Words endure, flesh does not. The poet will always have the upper hand.
Nick Cave

Magnus Huth

UTDANNING: Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo. I tillegg ettårig master fra Gründerskolen ved Universitetet i Oslo. Etterutdanning i spesialisering i organisasjonspsykolog hos Norsk Psykologforening og IAP.

ERFARING: Arbeider med organisasjons- og lederutvikling. Bred erfaring med kursholding innen organisasjonspsykologiske temaer, både i Norge så vel som andre land i Europa, USA og Asia. Jobber både individuelt med ledere og med ledergrupper. Har jobbet med nasjonale og multinasjonale selskaper, og ledet større prosjekter innen vurdering og utvikling av ledere. Foreleser ved Handelshøyskolen BIs Executive Master of Management-program Consulting. Har også erfaring med seleksjon og rekruttering.

ANNET: Arbeider for tiden i tillegg med psykoterapi som klinisk psykolog i privat praksis. Har tidligere arbeidet i offentlig helsevesen som psykolog.

Bare en redning for de overvunne: Å ikke håpe på redning.
Vergil

John Maxfield Steineger

UTDANNING: Lege/cand.med fra Eberhard-Karls Universität/Tyskland. Spesialist i psykiatri, fordypning innen psykoterapi og utdanning i organisasjonspsykologi. United States Navy flymedisin, offisersutdannelse og sjefskurs ved Forsvarets høgskole.

ERFARING: Konsultativ virksomhet siden 1990 med undervisning, rådgivning og veiledning for fagekspertise og ledere. Profesjonell samtalepartner for toppledere siden 2000. Allsidig og bred ledererfaring i de siste 20 år innen fagfeltet medisin, psykiatri, stress- og krisehåndtering, herunder toppledernivå i offentlig sykehus. Siste lederstilling som sjef (generalmajor) for Forsvarets Sanitet, og en del av forsvarsjefens ledergruppe. Omfattende kompetanse innen stressmestring, menneskelig ytelser og begrensninger både på individ- og organisasjonsnivå.

Annet: Styremedlem i Tronrud Engineering as.  Privatflyger og flyinstruktør.

Alle kan holde i roret når sjøen er rolig.
Publilius Syrus

Gro Møllerstad

UTDANNING: Master of Management fra BI med fagene: «Ledelse, makt og mening», «Consulting» og «Samspill og ledelse». Cand.mag med fagene: samtidshistorie grunnfag, sosiologi mellomfag og Norsk journalisthøgskole (mellomfag ).

ERFARING: Har 18 års erfaring som rekrutteringsrådgiver i Hodejegerne Møllerstad Christiansen AS. Bakgrunn som redaktør i Dagbladet, journalist i NRK, politisk rådgiver fra Sosialdepartementet (1986-88) og kommunikasjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (1991-93). Etablerte i 2000 eget rekrutteringsfirma og har siden jobbet med rekruttering av ledere til offentlig forvaltning, næringslivet, organisasjoner, mediebedrifter, kulturinstitusjoner og akademia. Har gjennomført den internasjonale konsulentsertifiseringen CMC (Certified Management Consultant) som er en praktisk og akademisk forankret sertifisering med særskilt fokus på metodisk kompetanse og etisk bevisstgjøring i konsulentrollen.