Kongstanken – Oslo

Den tyske filosofen Fredrich Nietzsche hamret løs på menneskets selvpålagte sensur og tendens til å gjemme seg i flokken. Men lederskap krever at du viser mot, er tydelig og peker ut en retning.

Overmennesket er det – som overvinner feigheten i seg selv, og tør velge sin egen vei, sa Nietzsche. Nietzsche trodde ikke helt slike mennesker skulle komme, men så kom Frjtjof Nansen. En leder og grunder-type, nasjonsbygger og ekte helt. Kristiania på 1880- tallet er et studie i mot, handlekraft og vilje til å skape noe utover seg selv. Dette er moderne krav ledere ofte møter. Og i det som var Kristiania før, finner vi mange svar.

Kristiania på slutten av 1800-tallet er et oppkomme av leder-
skikkelser, originale tenkere, kunstnere og innovative krefter. Lederskap dreier seg om eget ståsted, valg og ansvar.

Seminaret beveger seg på historisk grunn i Oslo der vi følger tre miljøer.


 

 

Henrik Ibsen og hans krav til ledere med kongstanker: Ibsens hyllest til ledere med engasjement og kongstanker, og den totale forakt for feighet. Ledelse dreier seg om valg og eget ståsted.

Kristianiabohemen som ressurs og skapende miljø. Er svarene knyttet til ledelse mer heavy enn det de fleste tror? Klarer ledere å tro på eget prosjekt?

Polfarerne og Fritjof Nansen: Et studie i vågemot, strategisk teft, handelkraft og en vilje til å skape noe stort. Ledelse er handlinger. Og intet er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid.