Argonautenes reise og teambygging

Mange hevder at ideen om team er uforenlig med ledergrupper. Ledergruppen som institusjon utgjør motsatsen til teamet: lederne representerer hvert sitt område og kjemper for sine egne saker. Topplederen er fanget som en sjonglør i midten.

Så lederteamet er en myte skapt av konsulenter på leting etter nye markeder. Men det finnes tilfeller hvor toppledergruppen kan og må fungere som et team. Forhold som krever noe mer, der kollektivet gir helt andre prestasjoner enn enkeltledernes innsats. I slike tilfeller formes organisasjonen og signaler sendes for lang tid fremover.

 

Dette er aktuelle tema:

  • Vestens eldste eventyr: Argonautenes jakt på det gylne skinn
  • Team – ikke som ideal, men som arbeidsmetode for utvalgte problemstillinger
  • Målet skaper teamarbeid, ikke omvendt
  • Teamdisiplin og teamroller
  • Hvordan bygge team
  • Potensiale og hindringer for teamarbeid
  • Kybernetisk tilnærming til å overvinne hindre og farer

Samlingen tar utgangspunkt i nyere teorier på lederteam og kobler disse til en av de eldste legender som eksisterer i Vesten: Fortellingen om Argonautene og jakten på det gylne skinn. Når råbarka individualister samles for å reise til verdens ende og hente et gyllent skinn, kan ekstreme teamprestasjoner oppstå.