Times change. People don't.

Ledelse er verken en stilling eller en karriere. Du må velge lederskap. Vi utvikler ledere, ikke administratorer. Vi utvikler handlekraftige ledere som strever for noe større enn seg selv. 

KEIRON er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert seg innen lederutvikling og organisasjonsforandring. Firmaet jobber på høyt nivå i næringslivet med flere konsernledergrupper.

Bli kjent og inspirert av våre metoder og vår filosofi!

 

 

Renessanseledelse – Firenze

Firenzeseminar 21.-25. juni 2023

I tusen år har Europa skyndet seg langsomt. En mørketid, hviskes det. Men så hender det noe. I Italia, men fremfor alt i Firenze. Et vårslepp uten like. Forandringens tidsalder er ikke nå, den fantes da! Vi kjenner navnene: Leonardo, Michelangelo, Botticelli. Tror du det er ren tilfeldighet at alle disse dukker opp innenfor en kort periode i Firenze? Da har ikke byen noe å lære deg.  Men hvis det ikke er tilfeldig ...?

Påmelding skjer til: steinar.bjartveit@keiron.no

Kraft & tilstedeværelse

Kierkegaardseminar 2023

Gjennom vinteren og våren 2023 holder vi et Kierkegaard-seminar som går over 3 enkeltdager og en langhelg i København. Fokus ligger på Kierkegaards syn om selverkjennelse og det å velge seg selv. Sentrale tekster drøftes. Subjektets vei går gjennom gleder og fortvilelser.

Og vi relaterer dette til spørsmål om lederskap og egenutvikling. Seminaret holdes i samarbeid med anerkjente Kierkegaard-kjennere som Pia Søltoft, Joakim Garff og, ikke minst, Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København.

Hvis du ønsker mer informasjon nå - ta kontakt med

steinar.bjartveit@keiron.no

Boken Akillevs

Akillevs er en bok om ledelse og selvovervinnelse

Denne boken ser Akillevs gjennom psykologi, ledelsesteori, filosofi og litteraturvitenskap. Selvfølgelig går det ikke opp. Han viser seg langt fra endimensjonal. Han er mangeartet og stikker dypt. Derfor speiler han de fleste. For det finnes ingen perfekte modeller for lederskap.

 

Nietzscheseminar

HARAHORN, 14.-17. September

 

Vi har gleden av å invitere deg med på Nietzsche-seminaret.  Dette er et seminar som baserer seg på kjente perspektiver fra våre andre seminarer. Ledere i både inn- og utland har vært med på disse diskusjonene. Seminaret er essensielt i forhold til egen jobb og eget ståsted som leder.

Seminaret holdes på Harahorn hotell som ligger på høyfjellet, 1100 moh, rett ved Hemsedal. Vi bruker både hotellet og landskapet rundt i seminaret. 

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med: steinar.bjartveit@keiron.no.

We have been delighted with all our KEIRON development experiences. Our executives find them to be inspiring, insightful and profoundly impactful.


Don Fraser. Head of Executive Development, Nokia