Renessanseledelse – Firenze

Firenzeseminar 2.-6. juni 2021

I tusen år har Europa skyndet seg langsomt. En mørketid, hviskes det. Men så hender det noe. I Italia, men fremfor alt i Firenze. Et vårslepp uten like. Forandringens tidsalder er ikke nå, den fantes da! Vi kjenner navnene: Leonardo, Michelangelo, Botticelli. Tror du det er ren tilfeldighet at alle disse dukker opp innenfor en kort periode i Firenze? Da har ikke byen noe å lære deg.  Men hvis det ikke er tilfeldig ...?

Påmelding skjer til: magnus.huth@keiron.no

I løpet av to-tre generasjoner skjer her ting som endrer Europa og fører langt inn i vår egen tid. Det gjelder ikke bare innenfor kunst. Paradigmeskifter inntreffer i ulike felt som filosofi, statsvitenskap, arkitektur, ledelse og økonomi. Niccoló Machiavelli skriver en bok som skremmer vannet av datidens ledere og legger grunnlaget for realpolitikk. Marsilio Ficino satser alt på menneskets godhet og gir humanismen en vugge i Firenze. Filippo Brunelleschi bygger en kuppel på Firenzes Duomo som revolusjonerer byggekunsten. Og alt foregår brått og fort.

Renessansen handler om vekst. Om utvikling, om mangfold, innovasjoner og ikke minst refleksjoner over makt og maktens skyggesider. Mennesket plikter å utrette noe. Livet fordrer at vi gjør noe med det. Å realisere seg selv gjør man ved å benytte sine beste egenskaper. 

 


DOWNLOAD: