Seminarnyheter

KEIRON lanserer tre nye seminarer

  • David mot Goliat: Styrken i å være underdog
  • Nietzscheseminar: Jeg er intet menneske, jeg er dynamitt!
  • Vikingenes oppdagelser og erobringer: Når mulighetene oppstår

Disse seminarene holdes både som bedriftsinterne seminarer og som åpne seminarer.

De utgjør tre sentrale tema som angår mange ledere og organisasjoner.

 

• David mot Goliat fokuserer på at det å være en underdog kan faktisk vise seg som en fordel. Det usannsynlige, det å seire mot en overmakt, er heller regelen enn unntaket hvis man spiller sine kort riktig. Seminaret forteller historien om motstandsbevegelsen under krigen. Vi bruker historiske steder knyttet til historien og holder seminaret på Akershus festning.

Det åpne kurset holdes i november 2020

Klikk på ikonet nederst på siden for å åpne brosjyren. 

 

• Nietzsche har en vidunderlig tro på menneskets kraft. Denne kraften gjelder ikke bare for noen få utvalgte. Alle har denne makten til å skape noe, denne muligheten. Et menneske kan bevege denne verdens grunnvoller, hvis hun makter å gripe muligheten. Det krever vilje til makt ... ikke makt over, men makt til. Se, det kjennetegner ledere av betydning. Seminaret holdes på høyfjellet, det var der Nietzsche selv fant sine tanker. Ingen god tanke fødes innendørs.

Det åpne kurset holdes i 10.-13. september 2020 på Harahorn

Klikk på ikonet nederst på siden for å åpne brosjyren. 

 

• Vikingene var ingen rølpegjeng fra nord på løssluppen sydentur. Tvert imot. Vikingtiden er full av eksempler på noen som våger å utforske. Gjøre noe helt nytt. Noe som ikke er planlagt. Fokus skifter i tråd med kreative tanker eller muligheter som dukker opp. Oppdagelsesferder fra Amerika i vest til Irak i øst. De stritter mot tradisjonell strategisk planlegging og følger en emergent strategy langt bedre enn de fleste. Seminaret følger Harald Hardråde og bruker historiske steder i Oslo knyttet til vikingtiden. 

Det åpne kurset holdes i mars 2021

Klikk på ikonet nederst på siden for å åpne brosjyren.