Kraft & tilstedeværelse

Kierkegaard-seminaret 2020-2021

Gjennom høsten 2020 og våren 2021 holder vi et Kierkegaard-seminar som går over 3 enkeltdager og en langhelg i København. Fokus ligger på Kierkegaards syn om selverkjennelse og det å velge seg selv. Sentrale tekster drøftes. Subjektets vei går gjennom gleder og fortvilelser.

Og vi relaterer dette til spørsmål om lederskap og egenutvikling. Seminaret holdes i samarbeid med anerkjente Kierkegaard-kjennere som Pia Søltoft, Joakim Garff og, ikke minst, Søren Kierkegaard Forskningscenteret i København.

Hvis du ønsker mer informasjon nå - ta kontakt med steinar.bjartveit@keiron.no

Kierkegaard setter agenda. Midt på 1800-tallet sitter han i Kongens By og skriver rasende fort, bok etter bok. Filosofi og tenkning blir
aldri det samme etter danskens skriveraptus. Han påvirker Sartre, Woody Allen og og Kong Harald.

Budskapet er klart, frigjørende og skremmende. Det finnes ingen oppskrift på et rikt liv, et godt ekteskap eller suverent lederskap. Hvis så var tilfelle, fortell da oppskriften på hvordan bli forelsket? Eller hvordan dø godt? Nei, hva det er å være et menneske må hver person erfare for seg selv. Målet er ikke å bli som alle andre, eller marsjere i takt med hva som er hipt, kult og politisk korrekt. Hvis du glir ubemerket og behagelig inn i alle og hvermanns selskap, forsvinner du i intet. Tro da ikke at svaret er å bli en enestående besserwisser. Målet er å bli subjektiv, å tørre være seg selv. Det enkleste er dog det vanskeligste. Ferden går ikke som en frisk fjelltur til høyeste topp. Ferden går opp og ned. Ferden går gjennom angst og fortvilelse.

Dette budskapet har avgjørende betydning for lederskap. Det berører tema om hel ved og autentisitet. Men det vekter også fundamentet for ditt eget lederskap og hvorfor du har valgt å ta det på deg. Framfor alt handler Kierkegaards skrifter om å forstå seg selv. Som menneske, ikke som et ideal. Som i bevegelse, ikke som noe statisk. Som et valg, ikke som skjebne.
Mange har fulgt oss på lederkurs med Kierkegaard som ingrediens. Flere har ønsket mer. Nå holder vi et eget seminar over Kierkegaard og hans tekster. Vi skal forstå Kierkegaards agenda, men også se hvordan dette påvirker oss som mennesker og ledere i dag. I kurset trekker vi inn berømte Kierkegaard-forskere og -forfattere: Joakim Garff, Pia Søltoft og Søren Kierkegaards Forskningscenteret i København.

Seminaret passer for ledere og rådgivere, for folk som er interesserte i Kierkegaards filosofi og psykologi. Vi setter Kierkegaards tanker inn i vår egen tid og deltakernes egne utfordringer. Således utgjør seminaret både en faglig fordypning og praktisk utvikling. Du lærer ting som du kan bruke direkte i eget lederskap og virke.
Du finner mer informasjon og praktiske detaljer i brosjyren som er vedlagt nederst på web-siden.

Vi håper du har anledning til å bli med!


DOWNLOAD: