Nietzscheseminar

HARAHORN, 10.-13. September

 

Vi har gleden av å invitere deg med på Nietzsche-seminaret.  Dette er et helt nytt seminar, men baserer seg på kjente perspektiver fra våre andre seminarer. Ledere i både inn- og utland har vært med på disse diskusjonene. Seminaret er essensielt i forhold til egen jobb og eget ståsted som leder.

Seminaret holdes på Harahorn hotell som ligger på høyfjellet, 1100 moh, rett ved Hemsedal. Vi bruker både hotellet og landskapet rundt i seminaret. 

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med: steinar.bjartveit@keiron.no.

Mange ledere ønsker å utrette store ting. De vil utgjøre en klar forskjell. De vil bringe sin organisasjon markant framover. De vil få til noe ubestridelig meningsfullt. Men de klarer ikke helt å finne fram til hva denne tingen skal være. I stedet trasker de gjennom vage visjoner og spikkespakk småmål. Letingen blir både krampaktig og fortvilende. Nietzsche-seminaret retter alt inn på å gjøre dette målet tydelig og klart for deg. For det er Nietzsches anliggende.

Nietzsches viktigste begrep er vilje til makt. Hvor jeg fant liv, fant jeg vilje til makt. Uttalelsen skremmer, men bare fordi den misforstås. Nietzsche bruker maktbegrepet annerledes. Han snakker ikke om makt over andre, men makt til å skape. På tysk: macht som i machen. Du skal lage noe. Du skal skape noe. Du skal ha kraft nok til å få dette til. Enhver bragd forutsetter vilje til makt. Storverk skjer ikke av seg selv. De fordrer mennesker som ønsker å utrette noe ekstraordinært. Det er på tide at mennesket finner sin egen målestokk og tar mål av seg selv. Moderne ledelsesteori gir Nietzsche rett. Administratorer finner reaktivt sin plass i organisasjonens vanemessige mønster. Ledere bryter ut og skaper verdier langt utover dette.

Hva du skal utrette, er uløselig knyttet til deg selv. Du kan ikke skille personen fra lederen. Din selvforståelse bestemmer hva som er viktig. Dine verdier avgjør hva som virkelig betyr noe. Din vurdering av omverdenen angir hva som er mulig å gjøre. Kun slik oppnår du integritet og autentisitet som leder. Vi bruker Nietzsches tekster og filosofi opp mot moderne psykologi og ledelsesteori. I krysspunktet her, og mellom himmel og fjell, finner vi avgjørende momenter om ledelse.

Du må kjempe for tilblivelsen. Du må stadig overvinne deg selv. Din vilje måles i hvor mye motstand og smerte du tåler, og at du vet å bruke dine vansker til din fordel. Jeg er intet menneske, jeg er dynamitt, utbasunerer Nietzsche. Tro ikke at de fullkomne vinner fram. Tvert imot, mesterstykker krever ufullkommenhet, en mangel som må bli fylt, om ikke annet, så forstått. Tilblivelsen er alt.

Seminaret passer for ledere og mennesker på søken, for folk som er interesserte i Nietzsches filosofi og utfordringer. Vi setter Nietzsches tanker inn i vår egen tid og deltakernes egne utfordringer. Således utgjør seminaret både faglig fordypning og lederutvikling. Du lærer ting som blir essensielt i ditt eget lederskap og virke.