Heltens reise

Troja-seminar 17.-22. juni og 20.-25. juni 2021

I juni 2021 arrangerer KEIRON to Troja-seminarer. Begge seminarene holdes på båt og følger i Homers kjølvann. Vi leier vår egen båt for seminaret. Det ene seminaret går fra Athen til Istanbul, det andre fra Istanbul til Athen. Ellers er de like.

Dette er en fantastisk faglig opplevelse. Vi jakter historien om Trojakrigen og de skarpeste mytene og heltene verden har hørt om. Alt du trenger å vite om ledelse finner du her. Virkeliggjøring og selvforståelse står på agendaen. Vi skal se gudenes fjell på Delos og tusenårgamle borgmurer på vindblåste Troja. Vi håper du kan bli med.

 

For mer informasjon og påmelding kontakt: steinar.bjartveit@keiron.no 

Ledelse er ingen formell posisjon. Å være leder er å lede mennesker. I antikken knyttet de lederrollen til helterollen. Folk så opp til lederen og ville følge denne til bragder, bytter og heder. Men ikke alle lar seg følge.

Antikkens ledere ble saumfart på deres personlige kvaliteter som ledere. Homers to store epos, Illiaden og Odysseen, bugner av glitrende ledere med heller grunne trekk. Derfor faller de fleste i skam og fortvilelse, men noen finner seg selv og veien til tillit og ære. Folk har hevdet at alle senere bøker er varianter av Iliaden og Odysseen.

Seminaret Heltens reise benchmarker tidenes ledelsesbøker og følger de største lederne i deres kamp for selverkjennelse og virkeliggjørelse. Seminaret ser på følgende perspektiver:

  • Selvforståelse hos ledere – forskjellen mellom ideal-selv og reelt selv
  • Self-efficacy og selv-mestring som leder – min verste fiende og min beste venn
  • Ensomhet og isolasjon som leder – prisen du betaler som leder
  • Å virkeliggjøre lederen og følgerne som mennesker
  • Lederen som helt og heltens  prøve – kairos: å gripe det rette øyeblikk

Vi skal følge Akillevs og Odyssevs, Hektor og Paris, Agamemnon og Ajax. Du hører jo selv. Navnene klinger som minnesmerker over prestasjoner og paradokser. Skikkelsene har blitt begreper. Så, syng for meg, muse, om mennesket!

Etter sommeren går vi ut med mer informasjon både om kursets innhold og praktiske forhold.

 


DOWNLOAD: